AAB Info

Website:
www.belgianairsoft.be

Heb je specifiek vragen over:
Ledenadministratie: leden@belgianairsoft.be 
Betalingen: financien@belgianairsoft.be
Public Relations: info@belgianairsoft.be

Postadres:
Airsoft Alliantie België
Postbus 83
8400 Oostende
info@belgianairsoft.be